Konference k rozvoji regionu

Konference k rozvoji regionu

Konference k rozvoji regionu

ŠKODA AUTO ve spolupráci s městem Mladá Boleslav a organizací Byznys pro společnost uspořádaly konferenci, jejímž hlavním tématem bylo zatraktivnění mladoboleslavského regionu. Organizátoři konference vyzvali všechny přítomné k diskuzi o možných formách spolupráce a možnostech zapojení regionálních obchodních partnerů do dlouhodobého programu rozvoje Mladoboleslavska. Právě spolupráce a dialog jsou totiž klíčové při řešení místních problémů a pro zlepšení života všech jeho obyvatel.

Na konferenci vystoupili zástupci vedení ŠKODA AUTO v čele s předsedou představenstva Bernhardem Maierem a členem představenstva Bohdanem Wojnarem. Mezi řečníky byl také 1. místopředseda Vlády ČR Jan Hamáček, předseda Podnikové rady Odborů KOVO Jaroslav Povšík, za město Mladá Boleslav promluvil 1. náměstek primátora pan Jiří Bouška. V závěru konference také zaznělo, že ŠKODA AUTO v následujících letech investuje do rozvoje regionu prostřednictvím svého Nadačního fondu ŠKODA AUTO 30 milionů eur.