Grantová výzva Region bez bariér

Časové rozmezí
Typ příležitosti

informace o grantech

Informace o grantech více zde

Grantová výzva Region bez bariér

Grantová výzva je zaměřena na projekty, které napomohou sociálnímu začlenění, povedou k zajištění a navýšení kapacit paliativní péče nebo zkvalitnění péče v domácím prostředí. Příjem žádostí probíhá do 8. května.

Grantová výzva Region bez bariér se pro zájemce otevřela již 25. března a poběží do neděle 8. května. Kromě příspěvkových organizací, obcí a poskytovatelů sociálních služeb mohou svůj projekt přihlásit také další nevládní neziskové organizace a osoby poskytující psychologickou, terapeutickou a poradenskou podporu neformálně pečujícím. 

Ucházet se mohou o finanční příspěvek ve výši až 300 000 korun

Zásadní podmínkou je, že projekt musí být realizován nebo mít zásadní přínos v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska, nebo Vrchlabska. Žadatel sídlo v území mít nemusí. 

Pravidla výzvy naleznete ZDE.

Žádost lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím online systému dostupného na webové adrese www.nfsa.grantys.cz.