Sociální služby - Revolution Train

Sociální služby - Revolution Train

Sociální služby - Revolution Train

Na hlavní nádraží v Mladé Boleslavi zavítal na začátku března 2019 Revolution Train, interaktivní program na podporu prevence proti užívání návykových látek. Tento interaktivní protidrogový program absolvovalo více než 2000 zájemců z řad veřejnosti i organizovaných školních skupin.

Zejména žáci základních a středních škol měli prostřednictvím tohoto projektu příležitost se interaktivní formou seznámit s riziky spojenými s užíváním drog a to jedinečnou interaktivní formou. Projekt byl v Mladé Boleslavi realizován za podpory Národní protidrogové centrály, SKPV PČR.