Výzva Tady jsem doma na podporu občanské společnosti

Časové rozmezí
Typ příležitosti

informace o grantech

Informace o grantech více zde

Výzva Tady jsem doma na podporu občanské společnosti

Chceme přispět ke zlepšení sousedských vztahů a zmírnění anonymity, vzbuzení zájmu o veřejný prostor, vytvoření nových a zlepšení stávajících míst setkávání. Výzva podporuje aktivní osoby v jejich veřejně prospěšných aktivitách a projektech v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, které povedou k rozvoji komunitního života a zájmu o okolí.

Příklady podporovaných projektů:

  • pořádání komunitních setkání za účelem posílení sousedských vztahů, budování vzájemné důvěry, oživení veřejného prostoru, ochrany nebo založení či obnovení místních tradic, pořádání koncertů, festivalů;
  • oživení ulic a náměstí (např. pouliční slavnosti, komentované procházky, pikniky);
  • podpora komunitního a mezigeneračního učení a předávání znalostí;
  • revitalizace a vybavení veřejných zahrad, zákoutí (např. komunitní zahrady, veřejná ohniště);
  • výstavba nebo rekonstrukce spolkových a komunitních prostor;
  • návrhy a realizace naučných stezek, relaxačních a sportovních zastávek;
  • oprava drobných památek, úprava zanedbaných míst, úklid ve veřejném prostoru.
 

Žádosti lze podávat výhradně online skrze online systém Grantys.

Bližší informace o pravidlech a podrobnostech výzvy naleznete zde.