Grantová výzva Na dětech záleží

Časové rozmezí
Typ příležitosti

informace o grantech

Informace o grantech více zde

Grantová výzva Na dětech záleží

Cílem grantového programu je podpora zvýšení kvality a nabídky volnočasových a neformálně vzdělávacích aktivit pro děti od 6 do 20 let. Program se především zaměřuje na podporu komplexního rozvoje dětí a mládeže, prevenci rizikového chování a duševních potíží. V neposlední řadě také podporuje začleňování dětí ze znevýhodněných rodin do běžných klubů, kroužků a dalších aktivit.

Smysluplné, naplňující a zdravé trávení volného času, duševní pohoda a kvalitní mezilidské vztahy jsou důležitou součástí každé komunity. Z nejrůznějších výzkumů navíc jasně vyplývá, že investice do vzdělávání v dětství je nákladově nejefektivnější strategie pro podporu hospodářského růstu a snižuje pozdější náklady spojené s rizikovým chováním, zejména v sociální oblasti a ve zdravotnictví.

Výzva má podpořit nabídku aktivit pro děti, které přispějí k jejich rozvoji.

Příklady podporovaných projektů:

  • pořádání táborů, příměstských, sportovních nebo jazykových kempů se zaměřením především na děti ze znevýhodněných rodin;
  • organizace mimoškolních vzdělávacích aktivit, např. kroužků zaměřených na získávání důležitých dovedností pro školu i život, dobrovolnictví, posilování kvalitních vztahů s vrstevníky a smysluplné trávení volného času podporující zdravý životní styl;
  • aktivity věnující se prevenci duševních potíží či prevenci rizikového chování dětí a dospívajících.
 

Žádosti lze podávat výhradně online skrze online systém Grantys.

Bližší informace o pravidlech a podrobnostech výzvy naleznete zde.