Grantová výzva Dopravní bezpečnost

Časové rozmezí
Typ příležitosti

informace o grantech

Informace o grantech více zde

Grantová výzva Dopravní bezpečnost

Grant se zaměří na komunitní aktivity a edukaci v oblasti dopravní bezpečnosti, na vyhledávání nebezpečných míst a sběr dat. Kromě dopravní prevence bude součátí rovněž podpora vzniku a úprav přechodů, chodníků, křižovatek a dalších infrastrukturních opatření, které zvýší dopravní bezpečnost

Motto: Všechna místa, která jsou občany vnímána jako potenciálně nebezpečná, by měla být objektivně posouzena a v případě potřeby také odpovídajícím způsobem vyřešena. 

Tento grantový program je zaměřen zejména na prevenci, přípravu, analýzu dopravního prostoru nebo jeho úpravu.

Cílem grantového programu je přispět k eliminaci problémů způsobených nadměrnou dopravní zátěží nebo nedodržováním povolené rychlosti v obci, zejména na vjezdu do obce, u objektů základních a mateřských škol, obecních úřadů, domovů pro seniory, sportovišť (nejčastěji se opakující problém) apod., tj. v úsecích s vyšším výskytem chodců a cyklistů za účelem zvýšení jejich bezpečnosti.

Podporované oblasti:

  • A) prevence, komunikace, vzdělávání
  • B) dopravní infrastruktura: příprava a realizace - pouze pro obce
 

Žádosti lze podávat výhradně online skrze online systém Grantys.

Bližší informace o pravidlech a podrobnostech výzvy naleznete zde.