Vyhlašujeme 2. kolo Krizového fondu

Vyhlašujeme 2. kolo Krizového fondu

Vyhlašujeme 2. kolo Krizového fondu

Tento podzim naše společnost opět čelí výzvám a omezením v souvislosti s pandemií koronaviru. Nadační fond ŠKODA AUTO v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice spustil už druhé kolo Krizového fondu, v jehož rámci plánuje podpořit veřejně prospěšné organizace v mladoboleslavském regionu částkou přesahující 900 000 Kč.

Veřejně prospěšné organizace stojí i za nových, ztížených podmínek stejně jako na jaře v první linii a dále pomáhají potřebným. Právě jim je určen program na zmírnění přímých i nepřímých dopadů spojených s koronavirovou pandemií a na podporu zachování jejich činnosti.

Ve snaze přispět k překonání negativních dopadů koronavirové pandemie jsme letos zatím v rámci Krizového fondu ŠKODA AUTO cíleně podpořili činnost 13 veřejně prospěšných organizací a rozdělili mezi ně téměř 600 000 Kč.

V nově otevřeném 2. kole Krizového fondu mají organizace působící v mladoboleslavském regionu v oblasti zdravotní a sociální péče, vzdělávání nebo ekologie a také humanitární a charitativní organizace, možnost dosáhnout celkem na dalších více než 900 000 Kč.

Peníze by měly být organizacemi použity zejména na zavádění nových přístupů a technologií nebo pro přizpůsobení jejich činnosti změněným podmínkám. Minimální výše příspěvku činí 25 000 Kč, maximální výše je 50 000 Kč. V případě mimořádně přínosného projektu je ale možné poskytnout podporu nad stanovený horní limit.

Žádosti se podávají elektronicky v první vlně do 30. října 2020, v případné druhé vlně až do 30. listopadu 2020.

Bližší informace a všechny dokumenty potřebné pro podání žádosti najdete zde.

Krizový fond není jedinou formou podpory veřejně prospěšných organizací v mladoboleslavském regionu, kterou v nadačním fondu do konce roku chystáme. Pracujeme na grantovém programu propagující zdravý životní styl, v rámci něhož by o podpoře projektů mohli rozhodnout sami obyvatelé regionu, nebo na výzvách na podporu občanské společnosti.