Otevíráme nové grantové programy pro rok 2021

Otevíráme nové grantové programy pro rok 2021

Otevíráme nové grantové programy pro rok 2021

Vyhlášení grantů proběhne ve dvou vlnách. V první, do které je možné se hlásit od 22. června, se zaměříme na podporu občanské společnosti a na pomoc znevýhodněným skupinám obyvatel. Od září bude možné přihlašovat projekty z oblasti vzdělávání, dopravní výchovy a bezpečnosti.

Uvědomujeme si, že aktivní lidé jsou hybatelem společenského života a mezilidských vztahů. Díky činnosti spolků a komunit ožívají veřejná prostranství, máme čistší přírodu nebo si připomínáme naše tradice. V řadách jejich zaměstnanců a dobrovolníků jsou navíc lidé, kteří jsou připraveni v těžkých chvílích nabídnout pomocnou ruku.

Proto i v letošním roce podpoříme aktivity, které přispějí ke zvýšení kvality života a odstraňování bariér. Oproti předchozím obdobím budou moct své projekty přihlásit veřejně prospěšné organizace působící nejen na Mladoboleslavsku, ale i v ostatních regionech, v nichž má ŠKODA AUTO své závody – Rychnovsko a Vrchlabsko.

Cílem grantového programu s názvem Tady jsem doma je podpora občanů v jejich veřejně prospěšných aktivitách a projektech, které povedou k rozvoji komunitního života zejména v oblastech sousedských vztahů, kultury, ekologie a ochrany zvířat, vzdělávání nebo sportovního vyžití.

Grantová výzva Region bez bariér je zaměřena na projekty, které napomohou omezení sociálního vyloučení, umožní a zkvalitní péči v domácím prostředí nebo povedou k zajištění a navýšení kapacit paliativní péče.

Grantové výzvy v první vlně budou otevřeny od 22. června a příjem žádosti potrvá do 21. července v případě Tady jsem doma, resp. do 11. srpna u Regionu bez bariérPřihlášení projektů je možné výlučně elektronicky na adrese www.nfsa.grantys.cz. Podrobná pravidla a náhled obsahu žádosti naleznete na odkazech níže.

Druhá vlna zaměřená na vzdělávání, dopravní bezpečnost a výchovu se pro příjem žádostí otevře v září.

Podoba el. žádosti

Přehled grantu Tady jsem doma
Pravidla grantu Tady jsem doma
 
Přehled grantu Region bez bariér
Pravidla grantu Region bez bariér