Podporujeme rozvoj obecních volnočasových zařízení

Podporujeme rozvoj obecních volnočasových zařízení

Podporujeme rozvoj obecních volnočasových zařízení

Nadační fond ŠKODA AUTO chce přispět k restartu aktivního života obyvatel Mladoboleslavska všech věkových skupin po uvolnění protipandemických opatření zavedených v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.

Prostřednictvím nadačního příspěvku chce Nadační fond ŠKODA AUTO motivovat obce v Mladoboleslavském regionu k vlastním investicím do spravovaných volnočasových zařízení a dalšímu rozšiřování nabídky aktivního trávení volného času pro místní obyvatele.

Cílem grantového programu je vytvořit nové a zlepšit stávající zázemí pro setkávání, volnočasové a sportovní aktivity občanů v mladoboleslavském regionu prostřednictvím podpory zejména výstavby, nebo rekonstrukcí veřejného a komunitního prostoru a pořízení vybavení pro jeho fungování.

Podporovanými aktivitami jsou:

  • Výstavba, nebo částečné/kompletní rekonstrukce dětských, sportovních a víceúčelových či jiných hřišť.
  • Výstavba, nebo kompletní rekonstrukci venkovních volnočasových objektů (přírodní amfiteátry, grilovací prostory, přístřešky, apod.).
  • Rekonstrukce vnitřních prostor pro aktivní volný čas a komunitní setkávání (kluby, sokolovny, sportovní haly, apod.).

Výzva poběží od 13.6. – 30.9.2021, nebo do vyčerpání alokace. Žádosti se podávají výhradě přes www.nfsa.grantys.cz. Podrobné pravidla grantu najdete zde.

Těšíme se na Vaše žádosti!