Výsledky grantové výzvy Tady jsem doma 2021

Výsledky grantové výzvy Tady jsem doma 2021

Výsledky grantové výzvy Tady jsem doma 2021

V grantově výzvě Tady jsem doma pro rok 2021 jsou již známy projekty, které získaly podporu. Grant zaměřený na rozvoj občanské společnosti letos poprvé zamířila do všech tří škodováckých regionů.

Hodnotící komise složené z lokálních odborníků, zástupců Nadace rozvoje občanské společnosti, Asociace veřejně prospěšných organizací a odborů KOVO vybíraly veřejně prospěšné projekty rozvíjející komunitní život zejména v oblastech sousedských vztahů, kultury, ekologie a ochrany zvířat, vzdělávání nebo sportovního vyžití.

Podporu nakonec získalo 33 projektů z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska. Seznam podpořených organizací a jejich projektů naleznete zde.

Všem přihlášeným organizacím děkujeme! Těšíme se na další příležitosti, kterými budeme dále rozvíjet naše regiony!