Výsledky grantové výzvy Region bez bariér 2021

Výsledky grantové výzvy Region bez bariér 2021

Výsledky grantové výzvy Region bez bariér 2021

Každého z nás může potkat nepříznivá situace, kterou i přes veškeré úsilí nepůjde řešit vlastními silami. Kolem nás však existuje řada aktivních lidí a organizací, kteří jsou ochotni a připraveni v těžkých chvílích nabídnout pomocnou ruku a ulehčit boj s překážkami jakéhokoliv druhu. Právě pro ně byla určena grantová výzva na podporu sociální oblasti.

Hodnotící komise složené z lokálních odborníků, zástupců Odborů KOVO nebo veřejné správy vybíraly veřejně prospěšné projekty, které přispějí k omezení sociálnímu vyloučení, umožní nebo zkvalitní péči v domácím prostředí, a povedou k rozvoji a navýšení kapacit paliativní péče.

Podporu v celkové výši téměř 2,5 mil. Kč získalo 21 projektů  z Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska. Seznam podpořených organizací a jejich projektů naleznete zde.

Všem přihlášeným organizacím děkujeme! Těšíme se na další příležitosti, kterými společně pomůžeme tvořit regiony bez bariér!