Výsledky grantové výzvy Rozvoj obecních volnočasových zařízení

Výsledky grantové výzvy Rozvoj obecních volnočasových zařízení

Výsledky grantové výzvy Rozvoj obecních volnočasových zařízení

Ve zdravém těle zdravý duch, či sportem ku zdraví! Tyto hesla rezonují napříč celou společností. Lidé, kteří se hýbou, jsou obecně šťastnější, spokojenější a dosahují lepších výsledků. Po pandemii koronaviru se lidé přestali tolik hýbat. Z těchto důvodů byla vyhlášena grantová výzva „Rozvoj obecních volnočasových zařízení“, do kterých se mohly hlásit obce regionů ŠKODA AUTO a tím podpořit zdravý životní styl občanů a jeho restart.

Hodnotící komise složené z lokálních odborníků, zástupců Odborů KOVO nebo veřejné správy vybíraly veřejně prospěšné projekty, které přispějí k rozvoji zdravého životního stylu ve vybraných obcích a podpoří sportovního ducha občanů.

Projekty všech pěti vybraných obcí byly podpořeny částkou více než 2,7 mil. Kč z Mladoboslevska. Seznam podpořených obcí a jejich projektů naleznete zde.

Nadační fond děkuje všem zúčastněným obcím! Každá příležitost, kdy se můžeme podílet na podpoře zdraví občanů, je pro nás velikou radostí.