Otevíráme grantové výzvy pro rok 2022

Otevíráme grantové výzvy pro rok 2022

Otevíráme grantové výzvy pro rok 2022

Nadační fond ŠKODA AUTO opět podpoří aktivity obcí, veřejně prospěšných organizací a dalších neziskových subjektů působících v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska.

Máme za sebou náročný rok a současná situace rovněž významně ovlivní chod celé společnosti. Všechny tyto výzvy potvrdily, že právě fungující komunity hrají klíčovou roli nejen v celkovém rozvoji regionů, ale i v krizových situacích. V řadách jejich zaměstnanců a dobrovolníků totiž působí lidé, kteří jsou připraveni v těžkých chvílích nabídnout pomocnou ruku potřebným. A za to jim patří nejen velký dík, ale i podpora v jejich dalších aktivitách.

V roce 2022 proto budou moci žadatelé ze všech třech regionů, ve kterých Nadační fond ŠKODA AUTO působí, získat finanční podporu na projekty z následujících oblastí: občanská společnost, sociální péče, mimoškolní vzdělávací aktivity pro děti a dospívající, dopravní bezpečnost a kultura. Prostřednictvím grantů se cílí i na aktuální témata související s uprchlickou krizi nebo duševním zdravím.

Jako první pro příjem žádostí se otevře grantová výzva Region bez bariér, a to již v pátek 25.3. Další výzvy budou následovat v průběhu dubna.

Všechny grantové výzvy jsou určeny pro regiony ŠKODA AUTO: Mladoboleslavsko (okres Mladá Boleslav), Rychnovsko (okres Rychnov nad Kněžnou) a Vrchlabsko (ORP Vrchlabí a ORP Jilemnice).

A na co konkrétně lze v jednotlivých grantech žádat? 

  • Region bez bariér: Zvýšení kapacit a kvality domácí péče, rozšíření a zkvalitnění forem paliativní péče, podpora sociálního začlenění, dobrovolnických aktivit.

  • Tady jsem doma: Rozvoj komunitních a volnočasových aktivit, od koncertů festivalů přes přednášky po úklid veřejného prostoru, podpora dobrovolnických aktivit.

  • Obecní volnočasová zařízení: Program určený pro obce nabízí finanční podporu k vytvoření nových a zlepšení stávajících zázemí pro setkávání, volnočasové a sportovní aktivity občanů.

  • Na dětech záleží: Podpora dětí v mimoškolních aktivitách zaměřených na zdravý životní styl a osobní rozvoj. Dále také podpora talentované mládeže formou zahraničních stáží.

  • Nové vize pro kulturu: Uskutečnění nových kulturních vizí a projektů realizovaných umělci.

  • Bezpečnost v dopravě: Nejen edukativní činnost o bezpečnosti v dopravě, ale také příprava a realizace projektů dopravní infrastruktury v regionu.

  • Zapomenuté příběhy regionu: Hledáme příběhy jednotlivců, rodin, událostí nebo artefaktů, které je potřeba uchovat nebo dokonce najít.

 Jednotlivé grantové výzvy budou detailněji popsány při jejich otevření.