Grant Region bez bariér pro rok 2022 otevřen

Grant Region bez bariér pro rok 2022 otevřen

Grant Region bez bariér pro rok 2022 otevřen

Grantová výzva je zaměřena na projekty, které napomohou sociálnímu začlenění, povedou k zajištění a navýšení kapacit paliativní péče nebo zkvalitnění péče v domácím prostředí. Příjem žádostí probíhá do 8. května.

Grantová výzva Region bez bariér se pro zájemce otevřela již 25. března a poběží do neděle 8. května. Kromě příspěvkových organizací, obcí a poskytovatelů sociálních služeb mohou svůj projekt přihlásit také další nevládní neziskové organizace a osoby poskytující psychologickou, terapeutickou a poradenskou podporu neformálně pečujícím. 

Ucházet se mohou o finanční příspěvek ve výši až 300 000 korun

Zásadní podmínkou je, že projekt musí být realizován nebo mít zásadní přínos v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska, nebo Vrchlabska. Žadatel sídlo v území mít nemusí. 

Žádost lze podat výhradně elektronicky prostřednictvím online systému dostupného na webové adrese www.nfsa.grantys.cz.

 Pravidla grantu Region bez bariér