Další vlna grantových výzev otevřena!

Další vlna grantových výzev otevřena!

Další vlna grantových výzev otevřena!

Veřejně prospěšné organizace mohou nově žádat o příspěvek na projekty rozvíjející volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti a dospívající. Vyhlášena je rovněž výzva na podporu sociálního začlenění a vzdělávání ukrajinských dětí a dospělých prchajících před válkou.

Pokračujeme v podpoře obyvatel našich regionů Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska a pro příjem žádostí jsme otevřeli dvě nové grantové výzvy. 

Vnímáme, že podpora vzdělávání a rozvoje osobnosti v dětství a dospívání je pro naši společnost zásadní. Programem Na dětech záleží proto chceme podpořit volnočasové aktivity a neformální vzdělávací aktivity dětí od 6 do 20 let. 

Neziskové organizace, školy, církve a další organizace mohou své projekty hlásit do 22. května a ucházet se o příspěvek až 100 tis. Kč.

Ve spolupráci s Odbory KOVO MB rovněž reagujeme na uprchlickou vlnu vyvolanou válkou na Ukrajině a podpoříme sociální začlenění dětí i dospělých z řad přicházejících cizinců.

Jsme si vědomi, že správná integrace se skládá z několika propojených a návazných aktivit. Považujeme za nezbytné se systematicky zaměřit na zajištění základního jazykového vzdělání, zapojit uprchlíky do občanského života i volnočasových aktivit, podpořit je při hledání bydlení, práce a začlenění do řádného vzdělávacího procesu. 

Tomu odpovídá grant Společně pro Ukrajinu, který se skládá ze tří pilířů: a) podpory vzdělávacích pracovníků, b) podpory vzdělávacích kapacit škol, c) vytvoření a rozšíření nabídky volnočasových a komunitních aktivit pro děti i dospělé.

Žádosti bude možné podávat ve dvou vlnách. První kolo žádostí bude otevřeno do 15. května, bezprostředně navazující druhá vlna se uzavře 15. června. Maximální výše příspěvku není stanovena.

Žádosti se podávají výlučně online prostřednictvím systému Grantys: www.nfsa.grantys.cz.

Více o všech aktuálně probíhajících grantových výzvách Nadačního fondu ŠKODA AUTO a podmínkách podpory najdete v sekci Granty