Pomozte nám zlepšit místo, ve kterém žijete

Pomozte nám zlepšit místo, ve kterém žijete

Pomozte nám zlepšit místo, ve kterém žijete

Přihlaste své projekty do grantových výzev na podporu občanské společnosti a dopravní bezpečnosti! Chceme podpořit sousedské vztahy a aktivity, mezigenerační předávání znalostí, rozvoj podoby a bezpečnosti veřejného prostoru.

Uvědomujeme si, že aktivní lidé jsou hybatelem společenského života a mezilidských vztahů. Díky činnosti spolků a komunit ožívají veřejná prostranství, máme čistší přírodu nebo si připomínáme naše tradice. 

Proto i letos vyhlašujeme výzvu Tady jsem doma zaměřenou na podporu aktivní občanské společnosti. V rámci grantu chceme podpořit mimo jiné pořádání komunitních akcí jako jsou koncerty, pouliční slavnosti, festivaly nebo aktivit, které pomohou s mapováním historie a připomínáním regionálních tradic, jejichž prostřednictvím se lidé mohou seznamovat a dále rozvíjet sociální vazby. Nedílnou součástí je podpora rozvoje veřejného prostoru spočívající např. v revitalizaci a vybavení veřejných zahrad, komunitních prostor, vybudování naučných stezek, nebo odpočinkových míst. 

Příjem žádostí bude probíhat do 31. května a žadatelé se mohou ucházet o příspěvek až 100 tis. Kč. 

Pokud by projekt měl potenciál zásadního přínosu pro komunitní život nebo rozvoje veřejného prostoru, organizace mají šanci získat příspěvek až 1 mil. Kč a projektový mentoring pro úspěšné zvládnutí projektu.

Další oblastí, kterou podpoříme je dopravní bezpečnost. Její zvyšování je dlouhodobou prioritou naší i Platformy VIZE 0, kterou založila Nadace Kooperativy.

Proto společně vyhlašujeme grantovou výzvu, která se zaměří na komunitní aktivity a edukaci v oblasti dopravní bezpečnosti, na vyhledávání nebezpečných míst a sběr dat. Tato oblast je určena zejména pro neziskové organizace, školy nebo obce a jejich příspěvkové organizace. Příjem žádostí bude probíhat do 31. května

Výzva bude cílit rovněž na rozvoj bezpečnosti dopravní infrastruktury. Obce budou moct získat příspěvek na stavební úpravy pozemní komunikace, úpravy dopravního značení, nebo realizaci jiných infrastrukturních opatření, které přispějí ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu. Šanci mají i ty obce, které v přípravách realizace jsou úplně na začátku. Grant pomůže s nastartováním zkvalitnění infrastruktury, ať již podporou vzniku projektové dokumentace nebo prostřednictvím konzultací s našimi dopravními experty. Projekty na zkvalitnění dopravní infrastruktury lze přihlásit do 30. června.  

Žádosti se podávají výlučně online prostřednictvím systému Grantys: www.nfsa.grantys.cz.

Více o všech aktuálně probíhajících grantových výzvách Nadačního fondu ŠKODA AUTO a podmínkách podpory najdete v sekci Granty