Stali jsme se generálním partnerem soutěže Neziskovka roku!

Stali jsme se generálním partnerem soutěže Neziskovka roku!

Stali jsme se generálním partnerem soutěže Neziskovka roku!

Stali jsme se generálním partnerem soutěže Neziskovka roku. Je to další z kroků, kterým se snažíme podpořit profesionalizaci neziskového sektoru.

Věříme, že vzdělávání organizací a podpora zlepšování vnitřního fungování je nezbytným předpokladem pro zajištění dlouhodobé udržitelnosti a kvality jejich činnosti. Účast v soutěži představuje příležitost pro neziskovky k dalšímu rozvoji, získání cenné zpětné vazby – možnosti dozvědět se své silné a slabé stránky, načerpat inspiraci, nebo také zviditelnit svou práci.✌️

Jubilejní 10. ročník Neziskovky roku byl již zahájen a organizace všech velikostí se mohou přihlašovat do 4. listopadu. Pokud jste nezisková organizace fungující alespoň 3 roky a mátě chuť na sobě pracovat, neváhejte se přihlásit na odkazu níže

Neziskovka roku

S NROS - Nadací rozvoje občanské společnosti spolupracujeme již řadu let. Partnerství v soutěži je tak pro nás logickým vyústěním naší dlouhodobé snahy pomáhat regionálním partnerům, a to i v oblasti vnitřního řízení, získávání financí nebo zlepšování transparentnosti.

Pomáháme organizacím s účastí v programu Prověřená veřejně prospěšné organizace (značka spolehlivosti) od Asociace veřejně prospěšných organizací, pořádáme vzdělávací kurzy a praktické workshopy například zaměřené na přípravu kvalitního projektu a grantové žádosti. Neziskové organizace při rozvoji našich regionů plní nezastupitelnou roli, chceme jim být ve společné snaze oporou.