Spouštíme další grantové výzvy pro rok 2023!

Spouštíme další grantové výzvy pro rok 2023!

Spouštíme další grantové výzvy pro rok 2023!

Ať se nám dobře žije! Proto opět otevíráme několik grantů na podporu veřejně prospěšných projektů v regionech Boleslavska, Rychnovska a Vrchlabska.

Proč? Protože prostor pro zlepšení je vždy a my chceme aktivně přispívat k lepšímu životu v regionech, kde Škoda Auto působí. Naše granty jsou tak směřovány do oblastí, které ovlivňují kvalitu každodenního života. Podpora místní komunity, kultury, navazování partnerství a respekt k historii i udržitelnosti.

 

Jaké granty přináší letošní jaro?

  • TADY JSEM DOMA (10.3. - 10.4.): Výzva zaměřená na podporu občanské společnosti, sousedských vztahů, mezigeneračního předávání znalostí a rozvoj veřejného prostoru.
  • KULTURA MÁ ZELENOU (13.3. - 16.4.): Cílem je podpořit v tvorbě umělce z celé České republiky a obyvatelům Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska nabídnout nové kulturní projekty mimořádné kvality.
  • DOPRAVNÍ BEZPEČNOST – PREVENCE (29.3. - 30.4.): Grant cílí zejména na obce a školy v projektech zaměřených na osvětu v oblasti dopravní bezpečnosti. Cílem může být vyhledávání nebezpečných míst v obci, či sběr dopravních dat.
  • NA DĚTECH ZÁLEŽÍ (duben–květen): Program cílí na zvýšení kvality a nabídky volnočasových a neformálně vzdělávacích aktivit pro děti a dospívající ve věku od 3 do 18 let.

V průběhu roku 2023 se ještě můžete těšit na další výzvy:

  • Dopravní bezpečnost – infrastruktura (červen) a Region bez bariér (podzim)

Jednotlivé grantové výzvy budou detailněji popsány při jejich otevření.

Více informací k výzvám včetně jejich pravidel naleznete zde.

Rádi bychom upozornili, že případná smlouva bude uzavřena výhradně v elektronické podobě opatřené kvalifikovanými, či zaručenými elektronickými podpisy. Vyhlašovatel může v odůvodněných případech povolit výjimku z požadavku elektronického podpisu.