Grantové programy

Základní informace ke grantům

Cílem Nadačního fondu ŠKODA AUTO je podporovat rozvoj domovských regionů – Mladoboleslavska, Kvasinska a Vrchlabska, a pomáhat tam, kde je to potřeba. Neomezujeme se ale pouze na poskytnutí finanční pomoci - pomáháme jak finančně, tak např. nabídkou vzdělávání či pomocí s navazováním partnerství.

Hlavní možnost získání nadačního příspěvku představují grantové výzvy. Přehled všech grantových programů a informace k nim naleznete zde. Žádosti je možné podávat výhradně elektronicky prostřednictvím grantového systému na adrese www.nfsa.grantys.cz.

Principy grantové podpory

Velkých cílů s dlouhodobým dopadem lze zpravidla dosáhnout jen spoluprací. Při posuzování projektů proto zkoumáme, zda a jak jsou do projektu zapojeni další partneři a místní komunita.

Velmi nám záleží na myšlence udržitelnosti, ke které přistupujeme z hlediska environmentálního a sociálního. Mezi naše hlavní zásady patří:

  • Ze starého vytvářet nové (repasované / renovované vybavení, regenerace brownfieldů)
  • Efektivní nakládání se zdroji (omezení emisí, bezodpadové akce, příp. znovupoužitelné/ rozložitelné nádobí, třídění odpadu)
  • Braní ohledu na původ (upřednostňování lokálních produktů a výrobků, průmyslově nezpracované potraviny)
  • Využívání aktivních & alternativních způsobů mobility
  • Aktivní podpora inkluze a rozmanitosti (např. přizpůsobené akce pro seniory, hendikepované, Výrobky z chráněných dílen)
  • Zaměření se na potřeby místní komunity (v rámci organizace akcí spolupráce s místními organizacemi / dobrovolníky)
  • Respekt k místním tradicím a historickým odkazům
  • Inspirace z příkladů z dobré praxe

novinky

více novinek
Znovu hledáme zapomenuté příběhy

Znovu hledáme zapomenuté příběhy

Společně s Bohemian Heritage Fund znovu spouštíme další výzvu ZAPOMENUTÉ PŘÍBĚHY Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska. Cílem programu je vytvořit kolektivní paměť těchto regionů.

více zde
Pomozte nám zlepšit místo, ve kterém žijete

Pomozte nám zlepšit místo, ve kterém žijete

Přihlaste své projekty do grantových výzev na podporu občanské společnosti a dopravní bezpečnosti! Chceme podpořit sousedské vztahy a aktivity, mezigenerační předávání znalostí, rozvoj podoby a bezpečnosti veřejného prostoru.

více zde
Průzkumník aneb tři otázky pro regiony

Průzkumník aneb tři otázky pro regiony

Chcete se podílet na rozvoji našeho okolí? Máte nápad, co byste ve svém regionu chtěli zlepšit? Viděli jste v jiném regionu něco inspirativního, co byste uvítali i u nás? Dejte vědět našemu Průzkumníkovi!

více zde