Grantové programy

Proces hodnocení projektů

Jak vlastně funguje hodnocení projektů, které se přihlásí do našich grantových výzev?

Hodnoticí komise jsou nedílnou součástí našich grantových výzev. U jejich sestavování klademe důraz na zapojení odborníků na témata z různých oblastí. U posilování profesionalizace veřejně prospěšných organizací spolupracujeme s Asociací veřejně prospěšných organizací, Nadací pro rozvoj občanské společnosti nebo Asociací poskytovatelů sociálních služeb. V tématu dopravní bezpečnosti spolupracujeme s Platformou VIZE 0, v oblasti kultury s Bohemian Heritage Fund. Správa Krkonošského národního parku je garantem v otázkách biodiverzity, společně se znesnáze21 pomáháme aktivovat veřejnost k podpoře nelehkých životních příběhů. Odbory KOVO zase poskytují důležitý vhled do potřeb zaměstnanců v regionech, ve kterých působíme.

V první fázi probíhá formální hodnocení projektů členy hodnoticí komise:

- Spadá projekt svým zaměřením do výzvy? Jaký bude jeho dlouhodobý dopad? Má potenciál vlivu na obyvatele? Je projekt kreativní, inovativní?
- Je žádost srozumitelná, poskytuje dostatek relevantních informací? Jsou cíle definované a dosažitelné?
- Jsou náklady přiměřené? Je dostatečná míra spolufinancování? Odpovídají položky projektovým aktivitám?

Ve druhé fázi probíhá osobní zasedání členů hodnoticí komise, na kterém odborníci o projektech diskutují a evaluují je.

novinky

více novinek
Představujeme vám naše nové logo!

Představujeme vám naše nové logo!

Je to tady! 💚

Na konci roku jsme oslavili páté narozeniny. Za tu dobu se nám podařilo společně s partnery zrealizovat přes 600 projektů 👀 🤝 K našemu výročí jsme si nadělili nové logo, které dodá komunikaci drive a posune ji zase o kus dál. 👏

více zde