Grantové programy

Základní informace ke grantům

Cílem Nadačního fondu ŠKODA AUTO je podporovat rozvoj domovských regionů – Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska, a pomáhat tam, kde je to potřeba. Neomezujeme se ale pouze na poskytnutí finanční pomoci - pomáháme jak finančně, tak např. nabídkou vzdělávání či pomocí s navazováním partnerství.

Hlavní možnost získání nadačního příspěvku představují grantové výzvy. Přehled všech grantových programů a informace k nim naleznete zde. Žádosti je možné podávat výhradně elektronicky prostřednictvím grantového systému na adrese www.nfsa.grantys.cz.

Principy grantové podpory

Velkých cílů s dlouhodobým dopadem lze zpravidla dosáhnout jen spoluprací. Při posuzování projektů proto zkoumáme, zda a jak jsou do projektu zapojeni další partneři a místní komunita.

Velmi nám záleží na myšlence udržitelnosti, ke které přistupujeme z hlediska environmentálního a sociálního. Mezi naše hlavní zásady patří:

  • Ze starého vytvářet nové (repasované / renovované vybavení, regenerace brownfieldů)

  • Efektivní nakládání se zdroji (omezení emisí, bezodpadové akce, příp. znovupoužitelné/ rozložitelné nádobí, třídění odpadu)

  • Braní ohledu na původ (upřednostňování lokálních produktů a výrobků, průmyslově nezpracované potraviny)

  • Využívání aktivních & alternativních způsobů mobility

  • Aktivní podpora inkluze a rozmanitosti (např. přizpůsobené akce pro seniory, hendikepované, Výrobky z chráněných dílen)

  • Zaměření se na potřeby místní komunity (v rámci organizace akcí spolupráce s místními organizacemi / dobrovolníky)

  • Respekt k místním tradicím a historickým odkazům

  • Inspirace z příkladů z dobré praxe

novinky

více novinek
Jóga Fest

Jóga Fest

Přijďte s námi uvolnit tělo i mysl! O víkendu 10. - 11. září vždy od 10:00 do 17:00 hodin. Kde? Ve Vzdělávacím centru Na Karmeli v Mladé Boleslavi

více zde