Grantové programy

Grantové programy

Přehled grantových programů

Nadační fond ŠKODA AUTO podporuje veřejně prospěšné projekty v regionech Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska. 

Žádosti je možné podávat výhradně elektronicky prostřednictvím grantového systému na adrese www.nfsa.grantys.czpokud u konkrétní výzvy není uvedeno jinak.

Biodiverzita

  • Krakonošovy zahrádky - Příjem žádostí od 15. 12. 2022 do 28. 2. 2023

Podpora biodiverzity, která označuje rozmanitost rostlinných a živočišných druhů z hlediska pestrosti v rámci genetiky, druhu v určitém prostředí a ekosystémů na daném místě. Tyto tři úrovně společně vytváří biologickou rozmanitost a tím pádem i veškerý život na naší planetě.

Krakonošovy zahrádky - grantová pravidla

 

Občanská společnost

• Tady jsem doma - Připravujeme spuštění v polovině února 2023

Výzva zaměřená na podporu občanské společnosti, sousedských vztahů, mezigeneračního předávání znalostí a rozvoj veřejného prostoru.

 

• Rozvoj obecních volnočasových zařízení - Výzva uzavřena, další kola pro rok 2023 připravujeme

Program určený pro obce nabízí finanční podporu k vytvoření nových a zlepšení stávajících zázemí pro setkávání, volnočasové a sportovní aktivity občanů v mladoboleslavském, rychnovském a vrchlabském regionu.

 
 

• Společně pro Ukrajinu (Podpora integrace uprchlíků) - Pro rok 2022 uzavřeno

Výzva je určena na podporu sociálního začlenění dětí i dospělých prchajících válkou na Ukrajině prostřednictvím vytvoření a rozšíření nabídky volnočasových aktivit.

Cílem je rovněž podpora navýšení kapacit pro vzdělávání dětí a dospělých. Podpoříme vznik nových úvazků, metodickou a jinou pomoc vzdělávacím pracovníkům. Školám přispějeme na potřebné vybavení a pomůcky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Péče o děti a mládež

 Na dětech záleží - Připravujeme spuštění v dubnu 2023

Program cílí na zvýšení kvality a nabídky volnočasových a neformálně vzdělávacích aktivit pro děti a dospívající ve věku od 6 do 20 let. Zaměří se především na podporu komplexního rozvoje mládeže, prevenci rizikového chování a duševních potíží

 

• Zahraniční studijní pobyty pro středoškoláky - Pro rok 2022 uzavřeno

Cílem je podpora talentových studentů starších 15 let studujícíh na středních školách sídlících v regionech Mladoboleslavska, Vrchlabska a Rychnovska kulturně-studijních zahraničních pobytech.

 

Sociální péče

• Region bez bariér - Pro rok 2023 připravujeme

Grant na podporu znevýhodněných osob, jehož cílem je podpora sociálního začlenění, podpora pečujících osob a poskytovatelů paliativní péče.

 
 

Dopravní bezpečnost

• Dopravní prevence - Připravujeme spuštění v polovině února 2023

• Dopravně bezpečnostní infrastruktura - Pro rok 2023 připravujeme

Grant se zaměří na komunitní aktivity a edukaci v oblasti dopravní bezpečnosti, na vyhledávání nebezpečných míst a sběr dat.

Kromě dopravní prevence bude součátí rovněž podpora vzniku a úprav přechodů, chodníků, křižovatek a dalších infrastrukturních opatření, které zvýší dopravní bezpečnost.

 
 

Kultura má zelenou

• Nové vize pro kulturu Připravujeme spuštění v březnu 2023

Cílem je podpořit v tvorbě umělce z celé České republiky a obyvatelům Mladoboleslavska, Rychnovska a Vrchlabska nabídnout nové kulturní projekty mimořádné kvality.  

 

• Zapomenuté příběhy - Připravujeme spuštění v květnu 2023

Hledáme rovněž příběhy jednotlivců, rodin, událostí nebo artefaktů, které je potřeba uchovat nebo dokonce najít. Své příběhy posílejte na granty@kulturamazelenou.cz.

Přehled podpořených projektů a příběhů v 2021 můžete najít na www.kulturamazelenou.cz