Grantové programy

Grantové programy

Přehled grantových programů

Nadační fond ŠKODA AUTO vznikl za účelem podpory zejména mladoboleslavského regionu. V současné době však vyhlašujeme grantové programy i v dalších regionech, ve kterých se nachází závody našeho zakladatele. Mladoboleslavsko však nadále zůstává v centru naší pozornosti.

1. Granty ve všech regionech ŠKODA AUTO

Grantové programy zaměřené na podporu veřejně prospěšných organizací a obcí působících na Mladoboleslavsku, Kvasinsku a Vrchlabsku.

 • Občanská společnost - Tady jsem doma – přijímání žádostí uzavřeno

Výzva zaměřená na podporu občanské společnosti, sousedských vztahů, mezigeneračního předávání znalostí a rozvoj veřejného prostoru.

Pravidla grantové výzvy Tady jsem doma 

 • Region bez bariér - přijímání žádostí uzavřeno

Grant na podporu znevýhodněných osob, jehož cílem je omezení sociálního vyloučení, podporu pečujících osob a poskytovatelů paliativní péče.

 Pravidla grantové výzvy Region bez bariér

 • Zahraniční studijní pobyty pro středoškoláky - studijní stipendia otevřena do 31.12.2021
 • Cílem je podpora talentových studentů starších 15 let studujícíh na středních školách sídlících v regionech Mladoboleslavska, Vrchlabí a Rychnovska kulturně-studijních zahraničních pobytech.

  Grantová pravidla Zahraniční studijní pobyty

 • Letní jazykové kempy pro středoškoláky - přijímání žádostí uzavřeno
 • Cílem je podpořit zejm. studenty středních škol starších 15 let, kteří by se bez finanční podpory nemohli jazykových táborů účastnit. Žadatelem může být pouze student střední školy sídlící v regionech Mladoboleslavska, Vrchlabí a Rychnovska. 

  Pravidla grantové výzvy Letní jazykové kempy 

 • Dopravní bezpečnost – vyhlášení připravujeme

Podpora vzniku a úprav přechodů, chodníků, křižovatek a dalších infrastrukturních opatření, které zvýší dopravní bezpečnost.

 • Dopravní výchova - vyhlášení připravujeme

Grant se zaměří na dopravní vzdělávání dětí a aktivity přispívající k dopravní prevenci.

 • Vzdělávání – vyhlášení připravujeme

Snahou je přispět k vytvoření kvalitních podmínek pro výuku dětí – odborný rozvoj ředitelů a učitelů, zlepšení vybavení.

 

2. Granty zaměřené na Mladoboleslavsko

Grantové programy zaměřené na podporu veřejně prospěšných organizací a obcí působících pouze na Mladoboleslavsku.

 • Rozvoj obecních volnočasových zařízení - přijímání žádostí uzavřeno

Program určený pro obce nabízí finanční podporu k vytvoření nových a zlepšení stávajících zázemí pro setkávání, volnočasové a sportovní aktivity občanů v mladoboleslavském regionu.

Pravidla grantové výzvy Rozvoj obecních volnočasových zařízení

 • Kultura má zelenou - přijímání žádostí uzavřeno

Cílem bylo podpořit v tvorbě umělce z celé České republiky a obyvatelům Mladoboleslavska nabídnout nové kulturní projekty mimořádné kvality. Podpořeny byly projekty v rámci výzev Nové vize pro kulturu a Zapomenuté příběhy regionu. 

Přehled podpořených projetků můžete najít na www.kulturamazelenou.cz

 • Pohybem pro dobrou věc - přijímání žádostí uzavřeno

Podpora projektů pomájajících ohroženým skupinám lidí a na ochranu zvířat a životního prostředí spojená s propagací aktivního životního stylu. O výběru projektů rozhoduje veřejnost, která má ve svých nohách i to, jaká částka se mezi projekty rozdělí. Zapojit se můžete i Vy - více zde.

 • Krizový fond - přijímání žádostí uzavřeno

Grant na zmírnění negativních dopadů koronavirové pandemie a pomoc veřejně prospěšným organizacím se zachováním jejich činnosti a zavádění nových technologií.