Podepsali jsme memorandum k podpoře bezpečnosti silničního provozu