Kvalita vzdělávání – Dopravní výuka na středních školách