Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby – scénické provedení